"fantastic" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fantastic przymiotnik

fantastic + rzeczownik
Kolokacji: 120
FANTASTIC resource • fantastic job • fantastic story • Fantastic price • fantastic program • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
(3) story, tale, legend, city
Kolokacji: 4
(4) price, offer
Kolokacji: 2
(7) thing, piece, song, article
Kolokacji: 4
(10) place, lie
Kolokacji: 2
(14) adventure, Cook
Kolokacji: 2
(15) element, addition, memory
Kolokacji: 3
(16) world, stuff, atmosphere
Kolokacji: 3
(17) performance, achievement, feat
Kolokacji: 3
(18) dream, vision, imagery
Kolokacji: 3
(19) prize, profit
Kolokacji: 2
(20) way, tool
Kolokacji: 2
(21) fiction, novel, writer
Kolokacji: 3
(22) speed, rate, leap
Kolokacji: 3
(23) food, meal
Kolokacji: 2
(24) scene, landscape, scenery
Kolokacji: 3
(25) season, holiday, day, year
Kolokacji: 4
(26) array, sight, spectacle, deal
Kolokacji: 4
(27) book, album
Kolokacji: 2
1. fantastic book = fantastyczna książka fantastic book
2. fantastic album = fantastyczny album fantastic album
(31) setting, scenario
Kolokacji: 2
czasownik + fantastic
Kolokacji: 3
look fantastic • sound fantastic • feel fantastic
przysłówek + fantastic
Kolokacji: 6
most fantastic • absolutely fantastic • utterly fantastic • truly fantastic • pretty fantastic • ...
fantastic + przyimek
Kolokacji: 3
fantastic in • fantastic for • fantastic with

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.