BUSINESS ENGLISH -50%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"extremely" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

extremely przysłówek

czasownik + extremely
Kolokacji: 31
extremely limited • extremely agitated • extremely upset • extremely demand • extremely varied • ...
extremely + przymiotnik
Kolokacji: 602
extremely difficult • extremely high • extremely rare • extremely popular • extremely important • extremely low • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. extremely high = niezwykle wysoki extremely high
  • The next few minutes wouldn't be easy, but they were extremely important.
  • Only you need to do something for us, and it's extremely important.
  • I would like your help with an extremely important national project.
  • These will be extremely important for the future of the countries in the region.
  • These three points, and particularly the last one, are extremely important.
  • We feel the problem of the future is extremely important.
  • The decision that we are now taking is an extremely important one.
  • Some things are extremely important to support these countries into the future.
  • As has been said, this really is an extremely important matter.
  • Can we not get a clear answer to this extremely important question?
6. extremely low = niezwykle niski extremely low
7. extremely dangerous = wyjątkowo niebezpieczny extremely dangerous
9. extremely powerful = niezwykle potężny extremely powerful
10. extremely hard = niezwykle twardy extremely hard
11. extremely strong = niezwykle silny extremely strong
12. extremely unlikely = niezwykle mało prawdopodobny extremely unlikely
13. extremely sensitive = niezwykle wrażliwy extremely sensitive
14. extremely poor = niezwykle biedny extremely poor
16. extremely useful = niezwykle przydatny extremely useful
17. extremely valuable = niezwykle cenny extremely valuable
18. extremely complex = niezwykle skomplikowany extremely complex
19. extremely hot = niezwykle gorący extremely hot
20. extremely short = niezwykle krótki extremely short
21. extremely effective = bardzo skuteczny extremely effective
22. extremely close = niezwykle blisko extremely close
23. extremely limited = niezwykle ograniczony extremely limited
24. extremely heavy = niezwykle ciężki extremely heavy
25. extremely cold = niezwykle zimny extremely cold
26. extremely large = niezwykle duży extremely large
27. extremely small = niezwykle mały extremely small
28. extremely serious = niezwykle poważny extremely serious
29. extremely good = niezwykle dobry extremely good
30. extremely long = niezwykle długi extremely long
31. extremely careful = niezwykle ostrożny extremely careful
32. extremely wealthy = niezwykle bogaty extremely wealthy
33. extremely common = niezwykle wspólny extremely common
34. extremely fast = niezwykle szybko extremely fast
35. extremely competitive = niezwykle konkurencyjny extremely competitive
36. extremely painful = niezwykle bolesny extremely painful
37. extremely thin = niezwykle wąski extremely thin
38. extremely happy = niezwykle szczęśliwy extremely happy
40. extremely active = niezwykle czynny extremely active
41. extremely vulnerable = niezwykle podatny extremely vulnerable
42. extremely simple = niezwykle prosty extremely simple
43. extremely helpful = niezwykle pomocny extremely helpful
44. extremely rich = przebogaty extremely rich
45. extremely pleased = niezwykle zadowolony extremely pleased
46. extremely positive = niezwykle pozytywny extremely positive
47. extremely slow = niezwykle wolny extremely slow
48. extremely unusual = niezwykle niezwykły extremely unusual
49. extremely busy = niezwykle zajęty extremely busy
50. extremely proud = niezwykle dumny extremely proud
51. extremely critical = niezwykle kluczowy extremely critical
52. extremely attractive = niezwykle atrakcyjny extremely attractive
53. extremely bad = niezwykle zły extremely bad
54. extremely intelligent = niezwykle inteligentny extremely intelligent
55. extremely talented = niezwykle utalentowany extremely talented
56. extremely weak = niezwykle słaby extremely weak
57. extremely violent = niezwykle agresywny extremely violent
58. extremely efficient = niezwykle wydajny extremely efficient
60. extremely fine = niezwykle świetny extremely fine
61. extremely narrow = niezwykle wąski extremely narrow
62. extremely tough = niezwykle nieustępliwy extremely tough
63. extremely nervous = niezwykle zdenerwowany extremely nervous
65. extremely unpopular = niezwykle niepopularny extremely unpopular
66. extremely disappointed = niezwykle rozczarowany extremely disappointed
67. extremely similar = niezwykle podobny extremely similar
68. extremely diverse = niezwykle wieloraki extremely diverse
69. extremely accurate = niezwykle dokładny extremely accurate
70. extremely cautious = niezwykle ostrożny extremely cautious
71. extremely angry = niezwykle zły extremely angry
72. extremely bright = niezwykle jasny extremely bright
73. extremely negative = niezwykle negatywny extremely negative
74. extremely light = niezwykle lekki extremely light
75. extremely beautiful = niezwykle piękny extremely beautiful
76. extremely controversial = niezwykle kontrowersyjny extremely controversial
77. extremely grateful = niezwykle wdzięczny extremely grateful
78. extremely interested = niezwykle zainteresowany extremely interested
79. extremely conservative = niezwykle konserwatywny extremely conservative
80. extremely tight = niezwykle ciasny extremely tight
81. extremely easy = bardzo łatwy, wyjątkowo łatwy extremely easy
82. extremely aggressive = niezwykle agresywny extremely aggressive
83. extremely hazardous = niezwykle niebezpieczny extremely hazardous
84. extremely dry = niezwykle suchy extremely dry
85. extremely rapid = niezwykle szybki extremely rapid
86. extremely lucky = niezwykle szczęśliwy extremely lucky
87. extremely wide = niezwykle szeroki extremely wide
88. extremely reluctant = niezwykle niechętny extremely reluctant
89. extremely generous = niezwykle hojny extremely generous
90. extremely costly = niezwykle kosztowny extremely costly
91. extremely loyal = niezwykle lojalny extremely loyal
92. extremely sharp = niezwykle ostry extremely sharp
93. extremely unpleasant = niezwykle nieprzyjemny extremely unpleasant
94. extremely profitable = niezwykle przynoszący zyski extremely profitable
95. extremely toxic = niezwykle toksyczny extremely toxic
96. extremely complicated = niezwykle skomplikowany extremely complicated
97. extremely harsh = niezwykle surowy extremely harsh
99. extremely confident = niezwykle pewny siebie extremely confident
100. extremely loud = niezwykle głośny extremely loud
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 130

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.