"extremely nervous" — Słownik kolokacji angielskich

extremely nervous kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezwykle zdenerwowany
  1. extremely przysłówek + nervous przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    Everybody who entered the place found themselves getting extremely nervous after a little while.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo