ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"increasingly nervous" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): coraz bardziej zdenerwowany
  1. increasingly przysłówek + nervous przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    The letter went out as investors are growing increasingly nervous about the company's financial results.

powered by  eTutor logo