"extremely" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

extremely przysłówek

czasownik + extremely
Kolokacji: 31
extremely limited • extremely agitated • extremely upset • extremely demand • extremely varied • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. extremely limited = niezwykle ograniczony extremely limited
extremely + przymiotnik
Kolokacji: 602
extremely difficult • extremely high • extremely rare • extremely popular • extremely important • extremely low • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.