"extremely efficient" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezwykle wydajny
  1. extremely przysłówek + efficient przymiotnik
    Silna kolokacja

    But what have I done except put together an extremely efficient machine?