ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"extremely good" — Słownik kolokacji angielskich

extremely good kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezwykle dobry
  1. extremely przysłówek + good przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    "I thought this was an extremely good buy compared to what we had been seeing."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo