"executive" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

executive rzeczownik

rzeczownik + executive
Kolokacji: 232
company executive • business executive • industry executive • county executive • advertising executive • account executive • ...
executive + rzeczownik
Kolokacji: 124
executive director • executive producer • executive committee • executive officer • executive order • Executive Council • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 42
(2) producer, firm, publisher
Kolokacji: 5
2. executive body = organ wykonawczy executive body
3. Chief Executive Officer = Dyrektor Zarządzający, Prezes, dyrektor generalny, dyrektor naczelny Chief Executive Officer
4. executive jet = prywatny odrzutowiec executive jet
6. executive staff = kadra wykonawcza executive staff
9. executive consultant = doradca kierownictwa executive consultant
10. Executive Master = Kierownictwo mistrz Executive Master
(6) Council, suite, meeting
Kolokacji: 4
(8) secretary, assistant
Kolokacji: 2
(9) Branch, department, arm
Kolokacji: 3
(14) Mansion, residence
Kolokacji: 2
(15) Program, budget
Kolokacji: 2
(20) VP
Kolokacji: 1
executive + czasownik
Kolokacji: 179
executive says • executive tells • executive resigns • executive makes • executive leaves • executive takes • executive agrees • ...
czasownik + executive
Kolokacji: 66
appoint executive • name executive • include executives • take over as executive • executive produced • elect executive • ...
przymiotnik + executive
Kolokacji: 110
chief executive • top executive • senior executive • corporate executive • retired executive • co-chief executive • young executive • ...
przyimek + executive
Kolokacji: 17
by executives • among executives • including executives • of executives • to executives • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.