"executive" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

executive rzeczownik

rzeczownik + executive
Kolokacji: 232
company executive • business executive • industry executive • county executive • advertising executive • account executive • ...
executive + rzeczownik
Kolokacji: 124
executive director • executive producer • executive committee • executive officer • executive order • Executive Council • ...
executive + czasownik
Kolokacji: 179
executive says • executive tells • executive resigns • executive makes • executive leaves • executive takes • executive agrees • ...
czasownik + executive
Kolokacji: 66
appoint executive • name executive • include executives • take over as executive • executive produced • elect executive • ...
przymiotnik + executive
Kolokacji: 110
chief executive • top executive • senior executive • corporate executive • retired executive • co-chief executive • young executive • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
(2) top, high, high-profile
Kolokacji: 3
(4) corporate, unitary, joint
Kolokacji: 3
1. corporate executive = dotyczące spółki kierownictwo corporate executive
2. unitary executive = jednolite kierownictwo unitary executive
3. joint executive = połączone kierownictwo joint executive
(6) young, new, current, junior
Kolokacji: 4
(7) American, Canadian
Kolokacji: 2
(12) female, male, dissident
Kolokacji: 3
(14) familiar, fellow, best-known
Kolokacji: 3
(15) retail, nonprofit
Kolokacji: 2
(16) British, Scottish, Chinese
Kolokacji: 3
(17) black, respected, white
Kolokacji: 3
(20) foreign, international, global
Kolokacji: 3
(24) experienced, seasoned, veteran
Kolokacji: 3
(25) Western, regional
Kolokacji: 2
(28) high-powered, automotive
Kolokacji: 2
(29) busy, hands-on, unemployed
Kolokacji: 3
(30) effective, capable, Universal
Kolokacji: 3
przyimek + executive
Kolokacji: 17
by executives • among executives • including executives • of executives • to executives • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.