"executive" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

executive rzeczownik

rzeczownik + executive
Kolokacji: 232
company executive • business executive • industry executive • county executive • advertising executive • account executive • ...
executive + rzeczownik
Kolokacji: 124
executive director • executive producer • executive committee • executive officer • executive order • Executive Council • ...
executive + czasownik
Kolokacji: 179
executive says • executive tells • executive resigns • executive makes • executive leaves • executive takes • executive agrees • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
(2) resign, quit
Kolokacji: 2
1. executive makes = pracownik szczebla kierowniczego robi executive makes
2. executive leaves = kierownicze liście executive leaves
3. executive produces = pracownik szczebla kierowniczego produkuje executive produces
4. executive leads = pracownik szczebla kierowniczego prowadzi executive leads
5. executive goes = pracownik szczebla kierowniczego idzie executive goes
6. executive runs = pracownik szczebla kierowniczego biegnie executive runs
7. executive gives = kierownictwo daje executive gives
8. executive heads = luksusowy orzeł executive heads
9. executive moves = pracownik szczebla kierowniczego rusza się executive moves
10. executive dismisses = kierownictwo odrzuca executive dismisses
11. executive sits = pracownik szczebla kierowniczego siada executive sits
12. executive retires = pracownik szczebla kierowniczego przechodzi na emeryturę executive retires
13. executive steps = kierownicze kroki executive steps
14. executive forms = kierownicze formy executive forms
15. executive travels = pracownik szczebla kierowniczego podróżuje executive travels
16. executive fails = kierownicze oceny niedostateczne executive fails
17. executive turns = pracownik szczebla kierowniczego obraca się executive turns
18. executive departs = kierownictwo wyrusza executive departs
19. executive sends = kierownictwo wysyła executive sends
20. executive creates = kierownictwo stwarza executive creates
21. executive flies = pracownik szczebla kierowniczego leci executive flies
(7) call, predict, promise
Kolokacji: 3
(10) want, expect, ask, need, claim
Kolokacji: 5
(11) see, attend, serve, tend, help
Kolokacji: 5
(12) try, seek, scramble, struggle
Kolokacji: 4
(17) hope, plan
Kolokacji: 2
(18) add, join, contribute
Kolokacji: 3
(19) face, disclose
Kolokacji: 2
(20) discuss, negotiate
Kolokacji: 2
(22) warn, caution, brief
Kolokacji: 3
(23) spend, pay, buy, reap
Kolokacji: 4
(26) own, boast
Kolokacji: 2
(27) worry, fear
Kolokacji: 2
(28) manage, oversee
Kolokacji: 2
(29) attribute, blame, accuse
Kolokacji: 3
(30) question, interview
Kolokacji: 2
(31) hire, sign, vow, pledge
Kolokacji: 4
(32) wonder, focus, speculate
Kolokacji: 3
czasownik + executive
Kolokacji: 66
appoint executive • name executive • include executives • take over as executive • executive produced • elect executive • ...
przymiotnik + executive
Kolokacji: 110
chief executive • top executive • senior executive • corporate executive • retired executive • co-chief executive • young executive • ...
przyimek + executive
Kolokacji: 17
by executives • among executives • including executives • of executives • to executives • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.