"executive" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

executive rzeczownik

rzeczownik + executive
Kolokacji: 232
company executive • business executive • industry executive • county executive • advertising executive • account executive • ...
executive + rzeczownik
Kolokacji: 124
executive director • executive producer • executive committee • executive officer • executive order • Executive Council • ...
executive + czasownik
Kolokacji: 179
executive says • executive tells • executive resigns • executive makes • executive leaves • executive takes • executive agrees • ...
czasownik + executive
Kolokacji: 66
appoint executive • name executive • include executives • take over as executive • executive produced • elect executive • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
2. meet with executives = spotkaj się z pracownikami szczebla kierowniczego meet with executives
3. ask executives = zapytaj pracowników szczebla kierowniczego ask executives
4. call executives = kierownictwa rozmowy telefonicznej call executives
5. require executives = wymagaj kierownictwa require executives
6. involve executives = obejmij kierownictwa involve executives
7. receive from executives = otrzymaj od pracowników szczebla kierowniczego receive from executives
8. meet executives = spotkaj pracowników szczebla kierowniczego meet executives
9. invite executives = zaproś kierownictwa invite executives
10. consider executives = weź pod uwagę pracowników szczebla kierowniczego consider executives
(5) resign, retire, step
Kolokacji: 4
(6) tell, join, recruit, know
Kolokacji: 5
(7) allow, sue, lose, leave
Kolokacji: 4
(8) hire, spend, pay, compensate
Kolokacji: 4
(9) advertise, promote, brief
Kolokacji: 3
(10) attract, lure
Kolokacji: 2
(11) advise, persuade, convince
Kolokacji: 3
(12) consist, test, interview
Kolokacji: 3
(13) survey, look
Kolokacji: 2
przymiotnik + executive
Kolokacji: 110
chief executive • top executive • senior executive • corporate executive • retired executive • co-chief executive • young executive • ...
przyimek + executive
Kolokacji: 17
by executives • among executives • including executives • of executives • to executives • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.