"include executives" — Słownik kolokacji angielskich

include executives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj kierownictwa
  1. include czasownik + executive rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Over the next 30 years, his clients included executives from some 70 corporations and organizations.

powered by  eTutor logo