"appoint executive" — Słownik kolokacji angielskich

appoint executive kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mianuj pracownika szczebla kierowniczego
  1. appoint czasownik + executive rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Will was appointed chief executive of Bexley in early 2008.

powered by  eTutor logo