"take over as executive" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejmij obowiązki pracownika szczebla kierowniczego
  1. take czasownik + executive rzeczownik
    Silna kolokacja

    In 1972 he also took over as chairman and chief executive.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo