BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"executive" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

executive rzeczownik

rzeczownik + executive
Kolokacji: 232
company executive • business executive • industry executive • county executive • advertising executive • account executive • ...
executive + rzeczownik
Kolokacji: 124
executive director • executive producer • executive committee • executive officer • executive order • Executive Council • ...
executive + czasownik
Kolokacji: 179
executive says • executive tells • executive resigns • executive makes • executive leaves • executive takes • executive agrees • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
(2) resign, quit
Kolokacji: 2
(7) call, predict, promise
Kolokacji: 3
(10) want, expect, ask, need, claim
Kolokacji: 5
(11) see, attend, serve, tend, help
Kolokacji: 5
(12) try, seek, scramble, struggle
Kolokacji: 4
(17) hope, plan
Kolokacji: 2
(18) add, join, contribute
Kolokacji: 3
(19) face, disclose
Kolokacji: 2
(20) discuss, negotiate
Kolokacji: 2
1. executive discusses = luksusowe rzuty dyskiem executive discusses
2. executive negotiates = pracownik szczebla kierowniczego negocjuje executive negotiates
(22) warn, caution, brief
Kolokacji: 3
(23) spend, pay, buy, reap
Kolokacji: 4
(26) own, boast
Kolokacji: 2
(27) worry, fear
Kolokacji: 2
(28) manage, oversee
Kolokacji: 2
(29) attribute, blame, accuse
Kolokacji: 3
(30) question, interview
Kolokacji: 2
(31) hire, sign, vow, pledge
Kolokacji: 4
(32) wonder, focus, speculate
Kolokacji: 3
czasownik + executive
Kolokacji: 66
appoint executive • name executive • include executives • take over as executive • executive produced • elect executive • ...
przymiotnik + executive
Kolokacji: 110
chief executive • top executive • senior executive • corporate executive • retired executive • co-chief executive • young executive • ...
przyimek + executive
Kolokacji: 17
by executives • among executives • including executives • of executives • to executives • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.