ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"executive" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

executive rzeczownik

rzeczownik + executive
Kolokacji: 232
company executive • business executive • industry executive • county executive • advertising executive • account executive • ...
executive + rzeczownik
Kolokacji: 124
executive director • executive producer • executive committee • executive officer • executive order • Executive Council • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 42
1. executive director = dyrektor wyższego szczebla, dyrektor wykonawczy executive director
4. deputy executive director = dyrektor wykonawczy w zastępstwie deputy executive director
7. president executive director = prezydent dyrektor wykonawczy president executive director
8. executive manager = dyrektor naczelny executive manager
9. Executive President = Prezydent wykonawczy Executive President
10. executive chair = krzesło kierownictwa executive chair
11. executive administrator = administrator kierownictwa executive administrator
12. executive presidency = prezydentura wykonawcza executive presidency
13. executive Dean = kierownictwo Dean executive Dean
14. executive coach = kierownictwo trener executive coach
15. founder executive director = założyciel dyrektor wykonawczy founder executive director
16. executive head = kierownictwo głowa executive head
17. executive directorship = kierownictwo kierownictwa executive directorship
(2) producer, firm, publisher
Kolokacji: 5
(6) Council, suite, meeting
Kolokacji: 4
(8) secretary, assistant
Kolokacji: 2
(9) Branch, department, arm
Kolokacji: 3
(14) Mansion, residence
Kolokacji: 2
(15) Program, budget
Kolokacji: 2
(20) VP
Kolokacji: 1
executive + czasownik
Kolokacji: 179
executive says • executive tells • executive resigns • executive makes • executive leaves • executive takes • executive agrees • ...
czasownik + executive
Kolokacji: 66
appoint executive • name executive • include executives • take over as executive • executive produced • elect executive • ...
przymiotnik + executive
Kolokacji: 110
chief executive • top executive • senior executive • corporate executive • retired executive • co-chief executive • young executive • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.