"send executives" — Słownik kolokacji angielskich

send executives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij pracowników szczebla kierowniczego
  1. send czasownik + executive rzeczownik
    Luźna kolokacja

    An official at Textron also said it would like to send executives through the course.