ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"prominent executive" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaczący pracownik szczebla kierowniczego
  1. prominent przymiotnik + executive rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Several prominent executives running for Parliament refused to be interviewed about their candidacies.

powered by  eTutor logo