Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"executive" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

executive rzeczownik

rzeczownik + executive
Kolokacji: 232
company executive • business executive • industry executive • county executive • advertising executive • account executive • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 65
6. account executive = referent prowadzący rachunki klienta (banku) account executive
10. estate executive = kierownictwo majątku estate executive
11. insurance executive = kierownictwo ubezpieczeniowe insurance executive
12. airline executive = kierownictwo linii lotniczych airline executive
13. NBC executive = Kierownictwo NBC NBC executive
14. CBS executive = CBS kierownictwo CBS executive
15. relations executive = związki kierownictwo relations executive
16. Microsoft executive = Microsoftowe kierownictwo Microsoft executive
17. Enron executive = Enron kierownictwo Enron executive
19. bank executive = kierownictwo bankowe bank executive
20. media executive = kierownictwo medialne media executive
23. president chief executive = prezydent dyrektor naczelny president chief executive
24. Operations Executive = Operacja Kierownictwo Operations Executive
25. executive of corporations = pracownik szczebla kierowniczego korporacji executive of corporations
26. auto executive = pracownik szczebla kierowniczego samochodowy auto executive
27. group executive = kierownictwo grupowe group executive
28. oil executive = pracownik szczebla kierowniczego naftowy oil executive
29. record executive = kierownictwo płytowe record executive
30. Hollywood executive = Hollywoodzkie kierownictwo Hollywood executive
31. music executive = pracownik szczebla kierowniczego muzyczny music executive
32. sales executive = kierownik handlowy sales executive
33. news executive = wiadomości kierownictwo news executive
34. ABC executive = Abecadło kierownictwo ABC executive
35. Disney executive = Disney kierownictwo Disney executive
38. publishing executive = kierownictwo wydawnicze publishing executive
39. Fox executive = Kierownictwo z lisów Fox executive
40. Wall Street executive = Kierownictwo Wall Street Wall Street executive
41. team executive = kierownictwo zespołowe team executive
42. chairman chief executive = przewodniczący dyrektor naczelny chairman chief executive
44. Suffolk County Executive = Suffolk Kierownictwo hrabstwa Suffolk County Executive
46. Ford executive = Ford kierownictwo Ford executive
48. railroad executive = kierownictwo kolejowe railroad executive
49. Health Safety Executive = Bezpieczeństwo zdrowotne Kierownictwo Health Safety Executive
50. film executive = kierownictwo filmowe film executive
51. Chrysler executive = Chrysler kierownictwo Chrysler executive
53. banking executive = kierownictwo bankowe banking executive
54. movie executive = kierownictwo filmu movie executive
55. club executive = klubu kierownictwo club executive
56. Apple executive = Apple kierownictwo Apple executive
57. technology executive = kierownictwo techniki technology executive
58. Warner executive = Warner kierownictwo Warner executive
59. ad executive = kierownictwo ogłoszenia ad executive
60. Sony executive = Sony kierownictwo Sony executive
61. Intel executive = Intelowskie kierownictwo Intel executive
62. Westchester County Executive = Westchester Kierownictwo hrabstwa Westchester County Executive
63. sports executive = sporty kierownictwo sports executive
64. cable executive = kierownictwo kablowe cable executive
65. TV executive = TV kierownictwo TV executive
executive + rzeczownik
Kolokacji: 124
executive director • executive producer • executive committee • executive officer • executive order • Executive Council • ...
executive + czasownik
Kolokacji: 179
executive says • executive tells • executive resigns • executive makes • executive leaves • executive takes • executive agrees • ...
czasownik + executive
Kolokacji: 66
appoint executive • name executive • include executives • take over as executive • executive produced • elect executive • ...
przymiotnik + executive
Kolokacji: 110
chief executive • top executive • senior executive • corporate executive • retired executive • co-chief executive • young executive • ...
przyimek + executive
Kolokacji: 17
by executives • among executives • including executives • of executives • to executives • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.