"executive" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

executive rzeczownik

rzeczownik + executive
Kolokacji: 232
company executive • business executive • industry executive • county executive • advertising executive • account executive • ...
executive + rzeczownik
Kolokacji: 124
executive director • executive producer • executive committee • executive officer • executive order • Executive Council • ...
executive + czasownik
Kolokacji: 179
executive says • executive tells • executive resigns • executive makes • executive leaves • executive takes • executive agrees • ...
czasownik + executive
Kolokacji: 66
appoint executive • name executive • include executives • take over as executive • executive produced • elect executive • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
2. appoint executive = mianuj pracownika szczebla kierowniczego appoint executive
4. take over as executive = przejmij obowiązki pracownika szczebla kierowniczego take over as executive
5. executive produced = pracownik szczebla kierowniczego wyprodukował executive produced
6. elect executive = wybierz pracownika szczebla kierowniczego elect executive
7. resign as executive = zrezygnuj jako pracownik szczebla kierowniczego resign as executive
8. serve as executive = służ w stopniu pracownika szczebla kierowniczego serve as executive
9. retire as executive = przejdź na emeryturę jako pracownik szczebla kierowniczego retire as executive
10. tell executives = powiedz pracownikom szczebla kierowniczego tell executives
11. continue as executive = kontynuuj jako pracownik szczebla kierowniczego continue as executive
12. meet with executives = spotkaj się z pracownikami szczebla kierowniczego meet with executives
13. replace one's executive = zastępować czyjś kierownictwo replace one's executive
przymiotnik + executive
Kolokacji: 110
chief executive • top executive • senior executive • corporate executive • retired executive • co-chief executive • young executive • ...
przyimek + executive
Kolokacji: 17
by executives • among executives • including executives • of executives • to executives • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.