"executive" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

executive rzeczownik

rzeczownik + executive
Kolokacji: 232
company executive • business executive • industry executive • county executive • advertising executive • account executive • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 65
(8) studio, exchange, brokerage
Kolokacji: 3
(9) estate, corporation, Realty
Kolokacji: 3
(13) relation, management, Boca
Kolokacji: 3
(18) oil, Fox, steel
Kolokacji: 3
(19) record, manufacturing, no.
Kolokacji: 3
(21) Disney, Ford, Warner, Andersen
Kolokacji: 5
(23) Nassau, Tribune
Kolokacji: 2
(26) Health, Sear
Kolokacji: 2
(29) utility, Paramount, Fidelity
Kolokacji: 3
(30) computer, Scout, Nissan, Time
Kolokacji: 4
(35) fashion, electronics
Kolokacji: 2
(36) Wal-Mart, supermarket
Kolokacji: 2
(37) Oracle, Nike
Kolokacji: 2
1. Texaco executive = Texaco kierownictwo Texaco executive
2. Exxon executive = Exxon kierownictwo Exxon executive
3. Merrill executive = Merrill kierownictwo Merrill executive
4. BP executive = Kierownictwo BP BP executive
5. AOL executive = Kierownictwo AOL AOL executive
6. Honda executive = Honda kierownictwo Honda executive
7. MGM executive = Kierownictwo MGM MGM executive
8. NBA Executive = NBA Kierownictwo NBA Executive
9. Citibank executive = Citibank kierownictwo Citibank executive
10. Compaq executive = Compaq kierownictwo Compaq executive
11. Motorola executive = Motorola kierownictwo Motorola executive
12. Renault executive = Renault kierownictwo Renault executive
(39) Salomon, founder, Westinghouse
Kolokacji: 3
(40) Sun, Sunbeam
Kolokacji: 2
(41) Healthcare, research
Kolokacji: 2
executive + rzeczownik
Kolokacji: 124
executive director • executive producer • executive committee • executive officer • executive order • Executive Council • ...
executive + czasownik
Kolokacji: 179
executive says • executive tells • executive resigns • executive makes • executive leaves • executive takes • executive agrees • ...
czasownik + executive
Kolokacji: 66
appoint executive • name executive • include executives • take over as executive • executive produced • elect executive • ...
przymiotnik + executive
Kolokacji: 110
chief executive • top executive • senior executive • corporate executive • retired executive • co-chief executive • young executive • ...
przyimek + executive
Kolokacji: 17
by executives • among executives • including executives • of executives • to executives • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.