BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"entity" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

entity rzeczownik

rzeczownik + entity
Kolokacji: 17
government entity • business entity • state entity • mirage entity • solo entity of Somalia • ...
entity + czasownik
Kolokacji: 42
entity calls • entity uses • entity operates • entity exists • entity makes • ...
czasownik + entity
Kolokacji: 50
entity called • entity known • create an entity • entity represented • see as an entity • ...
przymiotnik + entity
Kolokacji: 199
separate entity • political entity • private entity • single entity • legal entity • independent entity • corporate entity • different entity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(8) new, basic, original
Kolokacji: 3
(10) commercial, nonprofit
Kolokacji: 2
(12) powerful, omnipotent
Kolokacji: 2
(17) physical, mental, psychic
Kolokacji: 3
1. supernatural entity = jednostka sił nadprzyrodzonych supernatural entity
2. mysterious entity = tajemniczy podmiot mysterious entity
3. fictional entity = fikcyjny podmiot fictional entity
  • The 14 "enemies" seem to be fictional entities hypothetically killed in a theatric rehearsal.
  • "But only actual municipalities can file and not any fictional entities."
  • Eon is one of the fictional cosmic entities in Marvel Comics' universe.
  • Proper names of real or fictional entities are sometimes nonsense words.
  • All propositions that contain names of such fictional entities are to be treated in the same manner as the negative existentials described above.
  • Was God a fictional entity that we humans had dreamed up in order to make sense of our lives?
  • The following fictional entities are set in the year 2013:
  • The following fictional entities are based in the year 2008:
  • The following fictional entities are set in 1998:
  • Valmar is the name of two fictional entities:
4. mystical entity = mistyczna jednostka mystical entity
5. magical entity = magiczna jednostka magical entity
6. imaginary entity = wymyślony podmiot imaginary entity
7. paranormal entity = jednostka zjawisk paranormalnych paranormal entity
(27) responsible, certain
Kolokacji: 2
(28) financial, hostile, military
Kolokacji: 3
(29) biological, natural, covered
Kolokacji: 3
(30) geographical, geographic
Kolokacji: 2
(32) clinical, terrorist, neutral
Kolokacji: 3
(35) stable, static, permanent
Kolokacji: 3
(38) complex, elusive
Kolokacji: 2
(39) artificial, amorphous
Kolokacji: 2
(40) molecular, dynamic, mechanical
Kolokacji: 3
(42) non-human, regulatory, weak
Kolokacji: 3
(47) Bosnian, urban
Kolokacji: 2
przyimek + entity
Kolokacji: 15
between entities • by entities • of entities • to entities • with entities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.