BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"fictional entity" — Słownik kolokacji angielskich

fictional entity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fikcyjny podmiot
  1. fictional przymiotnik + entity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The 14 "enemies" seem to be fictional entities hypothetically killed in a theatric rehearsal.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo