BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"mysterious entity" — Słownik kolokacji angielskich

mysterious entity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tajemniczy podmiot
  1. mysterious przymiotnik + entity rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Who but the mysterious entity who had deserted them here!

powered by  eTutor logo