"paranormal entity" — Słownik kolokacji angielskich

paranormal entity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jednostka zjawisk paranormalnych
  1. paranormal przymiotnik + entity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A shadow person, also known as a shadow figure or shadow being, is an alleged paranormal entity.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo