BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"magical entity" — Słownik kolokacji angielskich

magical entity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): magiczna jednostka
  1. magical przymiotnik + entity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    To most of them, she was an unknown and sometimes terrifying magical entity.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo