KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"effect" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

effect rzeczownik

rzeczownik + effect
Kolokacji: 180
side effect • health effect • greenhouse effect • ripple effect • domino effect • lighting effect • placebo effect • effect of drowsiness • ...
effect + rzeczownik
Kolokacji: 17
Side Effects section • effects supervisor • effect size • effects pedal • effects artist • ...
effect + czasownik
Kolokacji: 104
effect occurs • effect causes • effect includes • effect makes • effect changes • effect goes • effect lasts • effect results • ...
czasownik + effect
Kolokacji: 149
take effect • produce effects • report effects • give effect • include effects • cause effects • notice effects • cover effects • ...
przymiotnik + effect
Kolokacji: 675
negative effect • special effect • adverse effect • visual effect • positive effect • significant effect • long-term effect • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
6. significant effect = znaczący skutek significant effect
8. immediate effect = bezpośredni efekt immediate effect
9. profound effect = głęboki skutek profound effect
12. dramatic effect = spektakularny efekt dramatic effect
13. devastating effect = druzgocący efekt devastating effect
14. overall effect = ogólny efekt, ogólne wrażenie overall effect
15. ill effect = ujemny skutek ill effect
17. beneficial effect = korzystny wpływ beneficial effect
18. opposite effect = przeciwny efekt opposite effect
19. cumulative effect = skumulowany efekt cumulative effect
21. undesirable effect = efekt niepożądanego elementu undesirable effect
23. chilling effect = efekt mrożący krew w żyłach chilling effect
25. lasting effect = trwając przez efekt lasting effect
26. net effect = efekt finalny, efekt końcowy net effect
27. detrimental effect = szkodliwy skutek detrimental effect
28. practical effect = praktyczny efekt practical effect
29. environmental effect = wpływ na środowisko, oddziaływanie na środowisko environmental effect
31. combined effect = łączny efekt combined effect
32. powerful effect = mocny efekt powerful effect
33. deleterious effect = szkodliwy efekt deleterious effect
34. main effect = główny efekt main effect
35. damaging effect = szkodząc skutkowi damaging effect
36. comic effect = komiczny efekt comic effect
38. calming effect = uspokajając efekt calming effect
39. maximum effect = maksymalny efekt maximum effect
41. economic effect = gospodarczy skutek economic effect
42. strong effect = poważny skutek strong effect
45. full effect = pełny efekt full effect
46. bad effect = zły skutek bad effect
48. large effect = duży efekt large effect
49. great effect = wielki efekt great effect
51. major effect = główny skutek major effect
53. real effect = prawdziwy efekt real effect
54. important effect = ważny efekt important effect
55. big effect = duży efekt big effect
56. good effect = dobry skutek good effect
57. small effect = mały efekt small effect
58. best effect = najlepszy skutek best effect
59. only effect = jedyny efekt only effect
60. intended effect = planowany efekt intended effect
61. unlikely effect = mało prawdopodobny efekt unlikely effect
62. rare effect = rzadki efekt rare effect
63. little effect = mało efektu little effect
65. dangerous effect = niebezpieczny skutek dangerous effect
66. disastrous effect = fatalny efekt disastrous effect
67. minimal effect = minimalny efekt minimal effect
68. social effect = społeczny skutek social effect
69. minor effect = niewielki efekt minor effect
72. unintended effect = mimowolny efekt unintended effect
73. certain effect = pewny skutek certain effect
74. political effect = polityczny efekt political effect
75. general effect = ogólny efekt general effect
76. emotional effect = emocjonalny efekt emotional effect
78. unpleasant effect = nieprzyjemny efekt unpleasant effect
79. noticeable effect = zauważalny efekt noticeable effect
80. subtle effect = nieznaczny efekt subtle effect
81. strange effect = dziwny efekt strange effect
82. corrosive effect = działanie korozyjne corrosive effect
83. far-reaching effect = daleko idący efekt far-reaching effect
86. apparent effect = pozorny efekt apparent effect
87. unwanted effect = niepożądany skutek unwanted effect
89. legal effect = skutek prawny, skutki prawne legal effect
90. gravitational effect = grawitacyjny efekt gravitational effect
91. unexpected effect = niespodziewany efekt unexpected effect
92. greatest effect = najbardziej wielki efekt greatest effect
93. destructive effect = niszczący efekt destructive effect
95. knock-on effect = efekt domina knock-on effect
96. debilitating effect = osłabiając efekt debilitating effect
97. additional effect = dodatkowy efekt additional effect
98. total effect = bilans total effect
99. unusual side effect = niezwykły efekt uboczny unusual side effect
100. digital effect = cyfrowy efekt digital effect
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 144
przyimek + effect
Kolokacji: 29
into effect • in effect • without effect • including effects • for effects • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.