ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"deposit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

deposit czasownik

deposit + rzeczownik
Kolokacji: 13
deposit money • deposit one's eggs • deposit layers • deposit amounts • deposit funds • ...
deposit + przyimek
Kolokacji: 28
deposit into • deposited on • deposited in • deposited at • deposited with • ...
deposit + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 10
deposited directly • safely deposited • carefully deposit • originally deposited • eventually deposited • ...

deposit rzeczownik

rzeczownik + deposit
Kolokacji: 76
mineral deposit • bank deposit • ore deposit • coal deposit • gold deposit • security deposit • oil deposit • copper deposit • ...
deposit + rzeczownik
Kolokacji: 19
deposit box • deposit insurance • Federal Deposit Insurance Corporation • deposit account • deposit money market account • ...
deposit + czasownik
Kolokacji: 18
deposit forms • deposit contains • deposit covers • deposit totals • deposit occurs • ...
czasownik + deposit
Kolokacji: 26
insure deposits • deposit is found • make a deposit • take deposits • lose one's deposit • ...
przymiotnik + deposit
Kolokacji: 78
large deposit • rich deposit • alluvial deposit • direct deposit • glacial deposit • ...
przyimek + deposit
Kolokacji: 11
on deposits • of deposits • for deposits • in deposits • from deposits • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.