"deposit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

deposit rzeczownik

rzeczownik + deposit
Kolokacji: 76
mineral deposit • bank deposit • ore deposit • coal deposit • gold deposit • security deposit • oil deposit • copper deposit • ...
deposit + rzeczownik
Kolokacji: 19
deposit box • deposit insurance • Federal Deposit Insurance Corporation • deposit account • deposit money market account • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
(2) insurance, guarantee
Kolokacji: 2
(3) Corporation, money
Kolokacji: 2
(4) account, rate, check
Kolokacji: 4
(5) slip, vault
Kolokacji: 2
1. deposit slip = bankowy dowód wpłaty deposit slip
2. deposit vault = sklepienie depozytowe deposit vault
(6) receipt, taker
Kolokacji: 2
deposit + czasownik
Kolokacji: 18
deposit forms • deposit contains • deposit covers • deposit totals • deposit occurs • ...
czasownik + deposit
Kolokacji: 26
insure deposits • deposit is found • make a deposit • take deposits • lose one's deposit • ...
przymiotnik + deposit
Kolokacji: 78
large deposit • rich deposit • alluvial deposit • direct deposit • glacial deposit • ...
przyimek + deposit
Kolokacji: 11
on deposits • of deposits • for deposits • in deposits • from deposits • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.