"insure deposits" — Słownik kolokacji angielskich

insure deposits kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ubezpiecz depozyt
  1. insure czasownik + deposit rzeczownik
    Silna kolokacja

    "The quality of the banking industry's real estate loans is continuing to decline," said the agency, which insures deposits at the nation's financial institutions.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo