"deposit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

deposit rzeczownik

rzeczownik + deposit
Kolokacji: 76
mineral deposit • bank deposit • ore deposit • coal deposit • gold deposit • security deposit • oil deposit • copper deposit • ...
deposit + rzeczownik
Kolokacji: 19
deposit box • deposit insurance • Federal Deposit Insurance Corporation • deposit account • deposit money market account • ...
deposit + czasownik
Kolokacji: 18
deposit forms • deposit contains • deposit covers • deposit totals • deposit occurs • ...
czasownik + deposit
Kolokacji: 26
insure deposits • deposit is found • make a deposit • take deposits • lose one's deposit • ...
przymiotnik + deposit
Kolokacji: 78
large deposit • rich deposit • alluvial deposit • direct deposit • glacial deposit • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(3) direct, initial, original
Kolokacji: 3
(4) glacial, local
Kolokacji: 2
(6) total, electronic
Kolokacji: 2
1. thick deposit = gruba depozyt thick deposit
2. known deposit = znana depozyt known deposit
3. minimum deposit = minimalna depozyt minimum deposit
4. unclaimed deposit = nieodebrana depozyt unclaimed deposit
5. brokered deposit = wynegocjowana depozyt brokered deposit
6. underground deposit = podziemna depozyt underground deposit
7. sandy deposit = piaszczysta depozyt sandy deposit
8. additional deposit = dodatkowa depozyt additional deposit
9. abundant deposit = obfita depozyt abundant deposit
10. unconsolidated deposit = nieskonsolidowana depozyt unconsolidated deposit
(9) fat, fatty, accessible
Kolokacji: 3
(11) insured, uninsured
Kolokacji: 2
(14) hydrothermal
Kolokacji: 1
(15) fluvial, shallow
Kolokacji: 2
(16) female, automatic
Kolokacji: 2
(18) Cretaceous, Pleistocene
Kolokacji: 2
(19) thin, widespread
Kolokacji: 2
przyimek + deposit
Kolokacji: 11
on deposits • of deposits • for deposits • in deposits • from deposits • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.