"deposit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

deposit rzeczownik

rzeczownik + deposit
Kolokacji: 76
mineral deposit • bank deposit • ore deposit • coal deposit • gold deposit • security deposit • oil deposit • copper deposit • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
1. mineral deposit = złoże mineralne, pokład minerałów mineral deposit
2. bank deposit = wkład bankowy bank deposit
4. coal deposit = złoże węgla coal deposit
5. gold deposit = złoże złota gold deposit
6. security deposit = zabezpieczenie pieniężne, kaucja (za mieszkanie) security deposit
7. oil deposit = złoże ropy naftowej oil deposit
8. copper deposit = złoże miedzi copper deposit
9. cash deposit = wpłata gotówkowa cash deposit
10. gas deposit = depozyt gazowa gas deposit
12. clay deposit = pokład gliny clay deposit
13. salt deposit = złoże soli salt deposit
14. iron deposit = depozyt żelazna iron deposit
15. calcium deposit = depozyt wapniowa calcium deposit
16. limestone deposit = wapień depozyt limestone deposit
deposit + rzeczownik
Kolokacji: 19
deposit box • deposit insurance • Federal Deposit Insurance Corporation • deposit account • deposit money market account • ...
deposit + czasownik
Kolokacji: 18
deposit forms • deposit contains • deposit covers • deposit totals • deposit occurs • ...
czasownik + deposit
Kolokacji: 26
insure deposits • deposit is found • make a deposit • take deposits • lose one's deposit • ...
przymiotnik + deposit
Kolokacji: 78
large deposit • rich deposit • alluvial deposit • direct deposit • glacial deposit • ...
przyimek + deposit
Kolokacji: 11
on deposits • of deposits • for deposits • in deposits • from deposits • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.