"find deposits" — Słownik kolokacji angielskich

find deposits kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź depozyt
  1. find czasownik + deposit rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Next to houses were found large deposits of ash.

    Podobne kolokacje: