"deposited at" — Słownik kolokacji angielskich

deposited at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wpłacony
  1. deposit czasownik + at przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    And a few minutes later he deposited me at the front walk.

    Podobne kolokacje: