"deposit made" — Słownik kolokacji angielskich

deposit made kolokacja
Popularniejsza odmiana: make a deposit
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): depozyt zrobiła
  1. make czasownik + deposit rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I'll stop off and leave it when I make a deposit.

    Podobne kolokacje: