"deposit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

deposit czasownik

deposit + rzeczownik
Kolokacji: 13
deposit money • deposit one's eggs • deposit layers • deposit amounts • deposit funds • ...
deposit + przyimek
Kolokacji: 28
deposit into • deposited on • deposited in • deposited at • deposited with • ...
deposit + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 10
deposited directly • safely deposited • carefully deposit • originally deposited • eventually deposited • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.