"deposited on" — Słownik kolokacji angielskich

deposited on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdeponowany na
  1. deposit czasownik + on przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Today the river had deposited about 10 feet of water on the street.

    Podobne kolokacje: