"deliver" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

deliver czasownik

deliver + rzeczownik
Kolokacji: 244
deliver services • deliver food • deliver mail • deliver supplies • deliver products • deliver results • deliver care • deliver information • ...
czasownik + deliver
Kolokacji: 29
help deliver • fail to deliver • begin delivering • expected to deliver • use to deliver • go to deliver • ...
deliver + przyimek
Kolokacji: 40
delivered via • deliver up • deliver by • deliver to • deliver on • ...
deliver + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
actually deliver • personally deliver • delivered directly • finally deliver • safely delivered • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.