"deliver milk" — Słownik kolokacji angielskich

deliver milk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz mleko
  1. deliver czasownik + milk rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He used his farm horse and cart to deliver milk.

    Podobne kolokacje: