"deliver results" — Słownik kolokacji angielskich

deliver results kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przynieś rezultaty
  1. deliver czasownik + result rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But it is not just the top schools that deliver results.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo