"deliver" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

deliver czasownik

deliver + rzeczownik
Kolokacji: 244
deliver services • deliver food • deliver mail • deliver supplies • deliver products • deliver results • deliver care • deliver information • ...
czasownik + deliver
Kolokacji: 29
help deliver • fail to deliver • begin delivering • expected to deliver • use to deliver • go to deliver • ...
deliver + przyimek
Kolokacji: 40
delivered via • deliver up • deliver by • deliver to • deliver on • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
1. delivered via = dostarczony przez delivered via
2. deliver to = dostarczać aby deliver to
3. deliver by = dostarczać przez deliver by
4. deliver on = dotrzymaj słowa deliver on
5. delivered through = dostarczony całkowicie delivered through
7. deliver at = dostarczać przy deliver at
11. deliver without = dostarcz na zewnątrz deliver without
12. delivered in = dostarczony w delivered in
17. deliver for = dostarczać dla deliver for
18. deliver under = dostarcz poniżej deliver under
19. deliver about = dostarczać około deliver about
20. deliver of = dostarczać z deliver of
21. deliver against = dostarczać przeciwko deliver against
24. deliver up = dostarcz deliver up
25. delivered until = dostarczony do czasu gdy delivered until
27. deliver around = dostarcz wokół deliver around
deliver + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
actually deliver • personally deliver • delivered directly • finally deliver • safely delivered • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.