ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"deliver" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

deliver czasownik

deliver + rzeczownik
Kolokacji: 244
deliver services • deliver food • deliver mail • deliver supplies • deliver products • deliver results • deliver care • deliver information • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 62
2. deliver food = dostarcz jedzenie deliver food
3. deliver mail = dostarczyć pocztę deliver mail
4. deliver supplies = dostarcz prowiant deliver supplies
5. deliver results = przynieś rezultaty deliver results
7. deliver care = dostarcz opiekę deliver care
8. deliver information = dostarcz informacje deliver information
9. deliver power = dostarcz moc deliver power
10. deliver papers = dostarcz papiery deliver papers
11. deliver GOP response = dostarcz GOP odpowiedź deliver GOP response
14. deliver one's child = dostarczać czyjś dziecko deliver one's child
15. deliver water = doprowadzaj wodę deliver water
16. deliver aid = dostarcz pomoc deliver aid
17. deliver one's State = dostarczać czyjś państwo deliver one's State
18. deliver weapons = wystrzel broń deliver weapons
19. deliver benefits = dostarcz korzyści deliver benefits
21. deliver newspapers = roznieś gazety deliver newspapers
24. deliver content = dostarcz zawartość deliver content
26. deliver meals = dostarcz posiłki deliver meals
27. deliver a speech = wygłosić przemowę, wygłosić mowę, przemawiać deliver a speech
28. ability to deliver = umiejętność dostarczenia ability to deliver
31. deliver the goods = robić to, co do kogoś należy deliver the goods
33. deliver value = dostarcz wartość deliver value
34. deliver votes = dostarcz głosy deliver votes
37. deliver orders = realizuj przedpłaty deliver orders
42. deliver the news = dostarcz wiadomości deliver the news
44. deliver returns = dostarcz powroty deliver returns
46. deliver drugs = dostarcz leki deliver drugs
49. Drops F-bomb to deliver = Krople F-bomb dostarczyć Drops F-bomb to deliver
50. deliver equipment = dostarcz wyposażenie deliver equipment
51. deliver data = dostarcz dane deliver data
53. deliver quality = dostarcz jakość deliver quality
54. deliver milk = dostarcz mleko deliver milk
55. deliver documents = wydać dokumenty deliver documents
57. deliver songs = dostarcz piosenki deliver songs
59. deliver education = dostarcz edukację deliver education
60. deliver oxygen = dostarcz tlen deliver oxygen
61. deliver fuel = dostarcz paliwo deliver fuel
62. deliver parts = dostarcz części deliver parts
czasownik + deliver
Kolokacji: 29
help deliver • fail to deliver • begin delivering • expected to deliver • use to deliver • go to deliver • ...
deliver + przyimek
Kolokacji: 40
delivered via • deliver up • deliver by • deliver to • deliver on • ...
deliver + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
actually deliver • personally deliver • delivered directly • finally deliver • safely delivered • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.