Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"control" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

control czasownik

control + rzeczownik
Kolokacji: 279
control costs • control access • control symptoms • control several percent • control one's destiny • control one's life • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 78
2. control access = dostęp kontrolujący control access
4. control several percent = kontrola kilka procent control several percent
12. control one's temper = kontrola czyjś nastrój control one's temper
15. control Congress = Kongres kontrolujący control Congress
16. control operations = operacje kontrolujące control operations
17. control functions = funkcje kontrolujące control functions
18. control things = rzeczy kontrolujące control things
19. control pain = ból kontrolujący control pain
20. control trade = handel kontrolujący control trade
22. control spending = wydatki na kontrolę control spending
23. control every aspect = zapanuj nad każdym aspektem control every aspect
24. control distribution = dystrybucja kontrolująca control distribution
26. control inflation = kontrolować inflację control inflation
27. attempt to control = próba do kontroli attempt to control
28. ability to control = umiejętność do kontroli ability to control
29. control prices = ceny kontrolujące control prices
30. effort to control = wysiłek do kontroli effort to control
31. control traffic = ruch uliczny kontrolujący control traffic
32. control the flow = kontroluj przepływ control the flow
33. control development = rozwój kontrolujący control development
34. power to control = prawo do kontroli power to control
35. way to control = droga do kontroli way to control
37. control one's voice = kontrola czyjś głos control one's voice
40. control the House = miej pakiet kontrolny izby control the House
42. control the situation = kontroluj sytuację control the situation
43. control the government = miej większość w rządzie control the government
45. control the Senate = kontroluj senat control the Senate
47. control one's fate = kontrola czyjś los control one's fate
48. control pollution = zanieczyszczenie kontrolujące control pollution
49. control the ball = panuj nad piłką control the ball
50. control one's expression = kontrola czyjś wyrażenie control one's expression
51. control emissions = emisje kontrolujące control emissions
53. control the amount = kontroluj ilość control the amount
57. control one's environment = kontrola czyjś środowisko control one's environment
58. control the company = miej pakiet kontrolny spółki control the company
59. control events = wydarzenia kontrolujące control events
61. control pests = szkodnicy kontrolujący control pests
63. control one's blood sugar = kontrola czyjś poziom cukru we krwi control one's blood sugar
64. control devices = urządzenia sterownicze control devices
68. control politics = polityka kontrolująca control politics
69. control groups = grupy kontrolne control groups
70. control seizures = zajęcia kontrolujące control seizures
71. control the number = kontroluj liczbę control the number
72. control one's borders = kontrola czyjś granice control one's borders
74. control trial = próba kontrolna control trial
76. control water = woda kontrolująca control water
77. control information = informacja sterowania control information
78. control resources = zasoby kontrolujące control resources
czasownik + control
Kolokacji: 20
help control • struggle to control • try to control • seek to control • learn to control • used to control • fight to control • ...
control + przyimek
Kolokacji: 33
controlled by • control for • control until • control through • control over • ...
control + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 108
tightly controlled • carefully controlled • directly control • remotely controlled • effectively control • strictly controlled • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.