"control" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

control czasownik

control + rzeczownik
Kolokacji: 279
control costs • control access • control symptoms • control several percent • control one's destiny • control one's life • ...
czasownik + control
Kolokacji: 20
help control • struggle to control • try to control • seek to control • learn to control • used to control • fight to control • ...
control + przyimek
Kolokacji: 33
controlled by • control for • control until • control through • control over • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
2. control including = kontrolować w tym control including
3. control across = kontrola wszerz control across
4. control that = kontrola że control that
5. control before = kontrola wcześniej control before
6. control along = kontrola wzdłuż control along
7. control against = kontrolować przeciwko control against
8. control among = kontrolować wśród control among
9. control between = kontroluj pośrodku control between
10. control out = kontrola na zewnątrz control out
11. control outside = zewnątrz kontrolujące control outside
control + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 108
tightly controlled • carefully controlled • directly control • remotely controlled • effectively control • strictly controlled • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.