"control" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

control czasownik

control + rzeczownik
Kolokacji: 279
control costs • control access • control symptoms • control several percent • control one's destiny • control one's life • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 78
(9) temper, impatience
Kolokacji: 2
(11) Congress, Senate, Parliament
Kolokacji: 3
(19) attempt, seizure, trial, crime
Kolokacji: 4
(33) flooding, flood
Kolokacji: 2
(34) policy, school, education
Kolokacji: 3
(35) weapon, arm, gun, missile
Kolokacji: 4
(38) majority, election, runoff
Kolokacji: 3
(42) flight, navigation
Kolokacji: 2
(44) space, swath
Kolokacji: 2
1. control space = przestrzeń kontrolująca control space
2. control swaths = pokosy kontrolujące control swaths
(45) station, heating
Kolokacji: 2
(46) appointment, decision, Fiat
Kolokacji: 3
(47) oil, television
Kolokacji: 2
(48) presentation, sprawl, attitude
Kolokacji: 3
(49) crowd, village
Kolokacji: 2
(50) woman, prostitution
Kolokacji: 2
(51) drug, narcotic
Kolokacji: 2
(53) magic, Burns
Kolokacji: 2
(54) mite, billions, load, millions
Kolokacji: 4
czasownik + control
Kolokacji: 20
help control • struggle to control • try to control • seek to control • learn to control • used to control • fight to control • ...
control + przyimek
Kolokacji: 33
controlled by • control for • control until • control through • control over • ...
control + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 108
tightly controlled • carefully controlled • directly control • remotely controlled • effectively control • strictly controlled • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.