"control" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

control czasownik

control + rzeczownik
Kolokacji: 279
control costs • control access • control symptoms • control several percent • control one's destiny • control one's life • ...
czasownik + control
Kolokacji: 20
help control • struggle to control • try to control • seek to control • learn to control • used to control • fight to control • ...
control + przyimek
Kolokacji: 33
controlled by • control for • control until • control through • control over • ...
control + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 108
tightly controlled • carefully controlled • directly control • remotely controlled • effectively control • strictly controlled • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
(1) tightly, firmly
Kolokacji: 2
(2) carefully, closely
Kolokacji: 2
(3) directly, indirectly
Kolokacji: 2
(5) barely, hardly, scarcely
Kolokacji: 3
(6) easily, well, successfully
Kolokacji: 3
(8) fully, poorly
Kolokacji: 2
(10) once, formerly
Kolokacji: 2
(12) entirely, alone, exclusively
Kolokacji: 3
(13) automatically, mechanically
Kolokacji: 2
(14) adequately, inadequately
Kolokacji: 2
(15) jointly, collectively
Kolokacji: 2
(18) perfectly, utterly
Kolokacji: 2
(19) essentially, virtually
Kolokacji: 2
(20) consciously, voluntarily
Kolokacji: 2
(21) privately, personally
Kolokacji: 2
(22) heavily, overly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.