"control the company" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej pakiet kontrolny spółki
  1. control czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Because he wanted to control the company after my father's death.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo