ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"control spending" — Słownik kolokacji angielskich

control spending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydatki na kontrolę
  1. control czasownik + spending rzeczownik
    Silna kolokacja

    They had to have a cap to control spending and put all teams on the same playing field.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo