"clear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

clear przymiotnik

clear + rzeczownik
Kolokacji: 399
clear sky • clear view • clear evidence • clear picture • clear message • clear sign • clear indication • clear signal • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(1) sky, weather
Kolokacji: 2
(10) vision, eye, sight, lens
Kolokacji: 4
(11) shot, opportunity, chance
Kolokacji: 3
(15) plastic, vinyl
Kolokacji: 2
1. clear majority = wyraźna większość (np. głosujących) clear majority
2. clear difference = czysta różnica clear difference
3. clear consensus = czysty konsensus clear consensus
4. clear conflict = wyraźny konflikt clear conflict
  • "Such an arrangement presents a clear conflict of interest," he said.
  • Editors now would see such activity as a clear conflict of interest.
  • They had to do with a clear conflict of interest.
  • Scandal two, the Whitewater real estate deal, was another clear conflict of interest.
  • The lack of physical education puts elementary schools in clear conflict with state law, the report said.
  • That would be a clear conflict of interest in journalism and something she should definitely disclose on air.
  • It looks like a clear conflict of interest to me.
  • In no other parliament would such a clear conflict of interests be tolerated.
  • "You can't be pushing for earmarks that are a clear conflict of interest."
  • It originated in the 1920s when urban and rural American values came into clear conflict.
5. clear disclosure = czyste ujawnienie clear disclosure
6. clear challenge = jasne wyzwanie clear challenge
7. clear repudiation = czyste odrzucenie clear repudiation
(43) implication, inference
Kolokacji: 2
(44) strategy, incentive, bubble
Kolokacji: 3
(50) need, lack, demand
Kolokacji: 3
(51) standard, measure, benchmark
Kolokacji: 3
(54) broth, soup, liquor
Kolokacji: 3
(58) congestion, diagnosis
Kolokacji: 2
(59) bottle, bag, container
Kolokacji: 3
(60) mission, hierarchy
Kolokacji: 2
(61) cut, cutting, Fork, visor
Kolokacji: 4
(63) spring, stretch, mucus, drop
Kolokacji: 4
(64) blue, azure
Kolokacji: 2
(65) stand, bias, stance
Kolokacji: 3
(68) pathway, lane
Kolokacji: 2
(69) sunlight, moonlight
Kolokacji: 2
(70) dome, imprint, cube
Kolokacji: 3
(71) chain, concern, film
Kolokacji: 3
(72) resin, polyurethane
Kolokacji: 2
(73) recording, tape
Kolokacji: 2
czasownik + clear
Kolokacji: 44
make clear • become clear • steer clear • keep clear • come clear • stand clear • grow clearer • run clear • look clear • pull clear • ...
przysłówek + clear
Kolokacji: 74
pretty clear • perfectly clear • entirely clear • abundantly clear • absolutely clear • immediately clear • fairly clear • completely clear • ...
clear + przyimek
Kolokacji: 29
clear about • clear to • clear from • clear on • clear in • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.