"clear consensus" — Słownik kolokacji angielskich

clear consensus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysty konsensus
  1. clear przymiotnik + consensus rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    However as of 2003 there is no clear consensus for this move.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo